Profil lékaře

MUDr. Stanislav Hába

21. 2. 2015


O Vaše zdraví se stará MUDr. Stanislav Hába, který má dlouholetou ambulantní i nemocniční praxi.

Kvalifikace zahrnuje druhou atestaci, bohaté zkušenosti s péči o riziková těhotenství a vlastní certifikát pro vedoucího lékaře v oboru. Asistence je zajištěna kvalifikovanou sestrou.

Kvalifikace


  • promoce 1977 na lékařské fakultě UJEP Brno
  • atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
  • atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví
  • do roku 2007 lékař gyn. por. odd Kroměříž
  • ordinář pro riziková těhotenství.
  • Diplom celoživotního vzdělávání lékař
  • Licence pro výkon: Vedoucí lékař-primář pro obor gynekologie a porodnictví
MUDr. Stanislav Hába - gynekolog MUDr. Stanislav Hába - gynekolog